Gastouder Lena

Hallo ik heet Charlene maar de kinderen noemen mij Lena (1983). Mijn man en ik hebben een zoon (2013) en twee dochters (2015 en 2018). Daarnaast hebben we een lief klein hondje genaamd Smokey.

Werken met kinderen vind ik het mooiste en leukste wat er is, om hen te verzorgen, een heleboel te leren, met hen te spelen, samen te knutselen, plezier te maken enzovoort. Maar ook om hen te troosten wanneer ze verdrietig zijn of pijn hebben. Om hen te steunen waar nodig en hen ook zelf te laten ontdekken, zodat ze uitgroeien tot zelfstandige kleuters met een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Hiervoor stel ik graag mijn huis beschikbaar sinds 2014. Ze worden opgevangen in een omgeving waar zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en opgroeien tot een bewust individu die met respect voor zichzelf en anderen zelfstandig kan functioneren. Daarnaast is het voor mij vanzelfsprekend en belangrijk om met u als ouder(s) te werken als een team.

Ik vind het belangrijk dat er voor alle leeftijden de juiste kennis en materialen in huis zijn. Zodat ik optimaal kan inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van mijn (gast)kinderen. Liefdevol zorgen voor uw kind(eren) betekent voor mij; uw kind(eren) de ruimte geven om te spelen en te ontdekken. Een veilige en vertrouwde omgeving bieden dat visueel stimuleert, mentaal uitdaagt en elk kind prikkelt te willen leren, wat emotioneel aansluit bij hun behoeften en kan ontwikkelen tot een blij, energievol, probleemoplossend en liefdevol kind.

 Diploma’s

  • MBO Helpende zorg en welzijn specialisatie gastouder
  • HBO Logistiek en Economie specialisatie Management & Consultancy
  • MBO logistiek management
  • VOG – Verklaring omtrent Goed Gedrag (ook mijn partner)
  • Kinder EHBO certificaat (jaarlijks opgefrist)
  • Opgenomen in LRKP (landelijke Register Kinderopvang) i.v.m. het teruggaaf van de belastingdienst