Missie en Visie

Missie
Lena’s Kiddygarden is een professionele gastouder(opvang) met deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en opvoeding, waarbij de liefdevolle zorg voor uw kind(eren) altijd hand in hand gaat met het waar mogelijk inspelen op de behoefte van de ouder(s).  Kwaliteit staat hoog in het vaandel, voor mij betekent dit proactief meedenken, adequaat handelen en een goede vertrouwensband opbouwen met ouder en kind.

Visie
Liefdevol zorgen voor uw kind(eren) betekent voor mij; uw kind(eren) de ruimte geven om te spelen en te ontdekken. Een veilige en vertrouwde omgeving bieden dat visueel stimuleert, mentaal uitdaagt en elk kind prikkelt te willen leren, wat emotioneel aansluit bij hun behoeften en kan ontwikkelen tot een blij, energievol, probleemoplossend en liefdevol kind.

Ik streef ernaar om het kwaliteitsniveau hoog te houden. Dit doe ik door altijd in contact te blijven met mijn gezin, de ouder(s) en het gastouderbureau. Hierdoor kan Lena’s Kiddygarden haar kwaliteit en professionaliteit continue blijven waarborgen.