Goed opvoeden is leuk!

De kapstok van mijn werk bestaat uit het oogpunt van diverse pedagogen. Ik zeg altijd ‘er zijn vele wegen die naar Rome leiden’. Uiteindelijk bereik je jouw bestemming wel. Zo zie ik dat ook met kinderen. Ze zijn zo uniek en daarom vind ik het heel belangrijk te kijken naar elk kind apart.

  • Hoe zit uw kind in elkaar?
  • Wat heeft het nodig om zich veilig en geborgen te voelen?
  • Waar liggen zijn/haar interesses?
  • Hoe kan ik die interesses gebruiken om hem of haar te stimuleren in zijn ontwikkeling?
  • Waarvan kan uw kind nou echt genieten en leert het ook nog iets?

Het belangrijkste doel is om een warme, open relatie met uw kind(eren) te ontwikkelen, gebaseerd op wederzijdse liefde en respect. Daarnaast geloof ik echt in goede gewoontes, dat is iets voor alle leeftijden en dit vormt ook de leefstijl. Als uw kind even niet meer weet wat er van hem/haar wordt verwacht is er altijd de etiquette om op terug te vallen. Niet alleen creëert u zo een kind dat zijn of haar ‘mannetje’ staat, maar uiteindelijk ook een volwassene die stevig in het leven staat. En niemand anders kan dit voor uw kind doen dan u als ouder(s) en ik als opvoedkundige daarnaast.

Riksen Walraven – 4 basisdoelen

Het principe van respect voor ieder kind en het vertrouwen in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij gaat het om het bieden van:

  • Sociaal emotionele veiligheid: het allerbelangrijkste is dat de kleintjes zich lekker in hun vel voelen. De 3 R’s (rust, regelmaat en reinheid);
  • Training ontwikkeling van persoonlijke competenties: denk hierbij aan zelfvertrouwen, flexibiliteit, motorische, cognitieve vaardigheden leren, taal en rekenen;
  • Ontwikkeling van de sociale competentie: kleintjes in een hecht clubje bij elkaar leren samen delen, samen spelen, vriendjes maken conflicten oplossen;
  • Spelregels van onze maatschappij: aandacht voor de cultuur, kennismaking met grenzen, normen en waarden.

Reggio Emillia benadering

Last but not least. De Reggio Emilia benadering is een innovatieve en inspirerende aanpak voor uw kind(eren) met een vroegschoolse educatie. Kinderen zijn sterk, veerkrachtig, maar vooral rijk aan verrassingen en kennis. Elk kind brengt een diepe potentiële nieuwsgierigheid met zich mee en deze aangeboren nieuwsgierigheid stuurt hun interesse om hun wereld beter te begrijpen en daarmee ook hun plaats binnenin deze wereld.

Tijdens deze benadering leren kinderen bovendien hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen ze hun fantasie. Kinderen maken daarnaast zelf hun spelregels, werken samen of concurreren met elkaar (indien nodig met tussenkomst van een volwassene). Hierdoor leren ze om te gaan met winnen en verliezen en ontwikkelen ze emotionele vaardigheden als empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn.

Kortom kinderen behoren persoonlijke, positieve en liefdevolle aandacht te krijgen. Ik ben ervan overtuigt dat ieder kind bovenstaande benaderingen verdient!