Missie en Visie

Missie
Lena’s Kiddygarden is een professionele gastouder waarbij de liefdevolle zorg voor uw kind(eren) altijd hand in hand gaat met het waar mogelijk inspelen op de behoefte van de ouder(s). Kwaliteit staat hoog in het vaandel, voor mij betekent dit proactief meedenken, adequaat handelen en een goede vertrouwensband met ouder en kind.

Visie
Liefdevol zorgen voor uw kind betekent voor mij; uw kind de ruimte geven om te spelen en te ontdekken. Uw kind(eren) een veilige en vertrouwde omgeving bieden waar zij zich geliefd voelen, met de nodige stimulans en inspiratie het zelfvertrouwen geven zodat hij/zij zich kan ontwikkelen tot een blij kind. Naast het feit dat zij zich als individu kunnen ontwikkelen, ondernemen wij ook activiteiten in groepsverband waar jong al vriendschappen ontstaan.

Zo krijgen ze de mogelijkheid om sociale ervaringen en -vaardigheden op te doen, zoals samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Daarnaast maak ik gebruik van het VVE-programma, speciaal opgericht voor kinderen van 2-4 jaar die gericht worden voorbereid op het naar schoolgaan.

Ik streef ernaar om het niveau hoog niveau te houden. Dit doe ik door altijd in contact te blijven met de ouder(s), het gastouderbureau en gastoudercollega’s. Alleen zo kan ik de continuïteit in de kwaliteit garanderen.

Lena’s Kiddygarden gelooft in deze manier van werken, om de kwaliteit & de professionaliteit te kunnen blijven garanderen voor nu én voor de toekomst.