De wenperiode

Ieder kind reageert weer anders op een nieuwe omgeving en nieuwe mensen. De eerste dag is een belangrijk moment voor het kind en de ouder(s), maar ook voor mij. Wij moeten aan elkaar wennen, een vertrouwensband opbouwen. Met de ouder(s) spreek ik meestal een periode af voor het wennen. Die wenperiode is voor een baby heel anders dan voor een dreumes of peuter. Dit heeft te maken met de ontwikkelingsfase waarin een kind zit.

De wenperiode gaat in vanaf twee weken voor de officiële opvangdatum. De eerste halve dag went uw kind een uur in het bijzijn van een ouder(s). De tweede halve dag blijft uw kind zonder ouder(s).

De ontwikkeling van baby tot basisschoolkind
Ouders bouwen vanaf de geboorte van een kind een speciale band op. Baby’s richten zich steeds meer op vertrouwde personen omdat ze daarbij een veilig gevoel hebben. Als een baby 8 of 9 maanden oud is, worden ze zich hiervan bewust en kunnen ze ‘eenkennig’ worden. Ze willen het liefst bij hun vertrouwde verzorger zijn. Afscheid nemen kan in deze fase moeilijk zijn. Zodra een kind 1 jaar is, wordt het meestal steeds gemakkelijker om afscheid te nemen. Als kinderen ouder worden begrijpen ze beter dat papa of mama hen weer komt ophalen aan het eind van de dag. Kinderen gaan het patroon van brengen en halen herkennen.

Even de verschillende fasen kort op een rijtje:

Kinderen van 0 – 6 mnd
Baby’s in deze leeftijd wennen over het algemeen gemakkelijk. Ze maken nog niet echt onderscheid tussen vertrouwde personen en ‘vreemden’. Ouders vinden het wel vaak moeilijk om hun kind ‘achter te laten’.

Kinderen van 7 mnd – 3 jaar
Op deze leeftijd hebben kinderen over het algemeen de meeste moeite met het nemen van afscheid en het wennen aan nieuwe situaties. Het is belangrijk om dit goed te begeleiden. Werk samen met de ouders aan een afscheidsritueel en spreek af wat je doet om het kind te laten wennen.

Kinderen vanaf 3 jaar
Peuters gaan steeds beter begrijpen dat hun ouders er nog zijn als zij bij jou in de opvang spelen. Ze hebben hun ouders niet altijd meer nodig om zich veilig te voelen. Ook andere kinderen worden belangrijk.